Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Dữ liệu của bạn luôn an toàn với chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn cùng với yêu cầu của bạn và thông tin chi tiết của bạn được lưu trữ an toàn trong thời gian chờ đợi. Chúng tôi không làm việc với các tổ chức tiếp thị bên thứ ba.

Cảm ơn tin nhắn của bạn. Nó đã được gửi.
Đã xảy ra lỗi khi cố gắng gửi tin nhắn của bạn. Vui lòng thử lại sau.

Gọi cho chúng tôi bằng Whatsapp

Đường dây của chúng tôi đang mở 24 giờ mỗi ngày 7 ngày một tuần cho các trường hợp khẩn cấp và yêu cầu chung.

+86 18904480711

Gửi email cho chúng tôi

Vui lòng gửi email cho chúng tôi với yêu cầu của bạn, hoặc sử dụng biểu mẫu trên trang này.