2022-09-14T23 ·:49:02+00:00

Công nghiệp tiếng ồn thấp T35 Quạt hướng trục

Quạt lưu lượng trục được cải tiến, lưỡi xoắn hình vòng cung một tấm, trung tâm hình trụ giảm lực kéo tích hợp, bộ thu không khí hình vòng cung; thiết kế khí động học tuyệt vời, kết hợp động cơ điện trở thấp đặc biệt, hiệu quả khí động học cao, tăng cường sức mạnh cánh quạt, hoạt động ổn định và đáng tin cậy .
Nhiệt độ trung bình: -20-45°C.

2022-09-14T23 ·:54:44+00:00

Quạt hướng trục tiếng ồn thấp công nghiệp T40

Quạt hướng trục áp suất trung bình, lưỡi xoắn hình vòng cung một tấm, bộ thu không khí hình vòng cung. Thiết kế khí động học tuyệt vời, hiệu quả cao, tăng cường sức mạnh cánh quạt, hoạt động ổn định và đáng tin cậy.
Nhiệt độ trung bình: -20-45°C.

Tin mới nhất